Jesteś 124968 gościem na naszej stronie  Scenariusz 'Czego uczy odkrywanie Pompei?'
Cykl: W RYTMIE KULTURY    Przedmiot: język polski    Poziom: liceum

Alicja Badowska
Czego uczy odkrywanie Pompei?
Motto:
Odkopywaliśmy miasto Pompeję
Jak się odkrywa spodziewane lądy,
Gdy okiem ludzkim niewidziane dzieje
Jutro ujrzane potwierdzą poglądy,
Z których dziś jeszcze głupców tłum się śmieje.
Jacek Karczmarski, Pompeja
Cykl lekcji podejmujących zagadnienie ciągłości kultury. Można je
przeprowadzić na początku edukacji licealnej, zainicjować przy ich pomocy
omawianie kultury oświecenia lub potraktować jako zajęcia podsumowujące
rozważania o rytmie kultury śródziemnomorskiej w klasie maturalnej.
Więcej...