Jesteś 124953 gościem na naszej stronie  Scenariusz 'Bohaterowie z Biskupina i okolic, czyli Wielcy z Wielkiej Wyspy'
Cykl: POZNAJ SWÓJ DOLNY ŚLĄSK. Ludzie i zdarzenia    Przedmiot: historia (edukacja regionalna)    Poziom: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum

Anna Krysiak
Temat: Wielcy z Wielkiej Wyspy
Projekt zrealizowano w filii nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 i innych czytelników.

CELE GŁÓWNE
• Poznawanie współczesnej i dawnej kultury Wrocławia, a zwłaszcza najbliższej okolicy miejsca zamieszkania – Wielkiej Wyspy.
• Wzmacnianie więzi z regionem.
• Kształtowanie i rozwijanie tożsamości regionalnej.
• Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
• Przygotowanie do pracy samokształceniowej.
• Zorganizowanie dzieciom wolnego czasu.
Więcej...