Jesteś 124965 gościem na naszej stronie  Scenariusz 'Mieszkańcy Oleśnicy - oni byli i są stąd'
Cykl: POZNAJ SWÓJ DOLNY ŚLĄSK. Ludzie i zdarzenia    Przedmiot: język polski (historia, edukacja regionalna)    Poziom: liceum

Ewa Obara – Grączewska
Temat: Mieszkańcy Oleśnicy – oni byli i są stąd

CELE GŁÓWNE
• Poznawanie współczesnej i dawnej kultury Dolnego Śląska oraz upowszechnianie tej wiedzy.
• Uświadomienie młodzieży wartości kultury regionalnej.
• Wzmacnianie więzi z regionem.
• Kształtowanie i rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej.
• Zorganizowanie młodzieży wolnego czasu.
• Umożliwienie rozwoju zainteresowań i uzdolnień.
• Rozwijanie umiejętności poszukiwania i przetwarzania informacji.
• Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.
Więcej...